अंथरूण

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी

नोंदीचा शब्द[संपादन]

अंथरूण(न.लिं)(ए.व)[संपादन]

शब्दवर्ग[संपादन]

नाम[संपादन]

रूपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  1. स.ए.व-अंथरूण
  2. स.अ.व-अंथरूण
  3. सा.ए.व-अंथरूणा
  4. सा.अ.व-अंथरूणां

अर्थ[संपादन]

  • रात्री झोपताना खाली अंथरायचे कापड.

उदा.,राम सगळ्यांची अंथरूण घाल.

हिन्दी[संपादन]

बिस्तर[१]

इंग्लिश[संपादन]

Bedding [२]