अनुवाद

Wiktionary कडून

अनुवाद[संपादन]

मराठी[संपादन]

शब्दरूप[संपादन]

  • अनुवाद

शब्दवर्ग[संपादन]

  • नाम

व्याकरणिक विशेष[संपादन]

  • लिंग - पुल्लिंग

रूपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • अनुवाद  :- सरळरूप एकवचन
  • अनुवाद  :- सरळरूप अनेकवचन
  • अनुवादा-  :- सामान्यरूप एकवचन
  • अनुवादां-  :- सामान्यरूप अनेकवचन

अर्थ[संपादन]

  1. लिखित किंवा मौखिक भाषेच्या माध्यमातून एकदा व्यक्त झालेला आशय त्याच भाषेत किंवा दुसऱ्या भाषेत पुन्हा सांगणे.उदा.रामायणाचे अनुवाद अनेक भाषांमध्ये झाले आहे.

हिन्दी[संपादन]

  • भाषांतर

[१]

इंग्लिश[संपादन]

  • rendering

[२]