आक्रमण

Wiktionary कडून


  • मराठी
  • आक्रमण

शब्दवर्ग - नाम

व्याकरणिक विशेष -

  • लिंग - नंपुसकलिंग
  • वचन - एकवचन

रूपवैशिट्ये :

  • सरळरूप एकवचन :- आक्रमण
  • सरळरूप अनेकवचन :- आक्रमणे
  • सामान्यरूप एकवचन :- आक्रमणा-
  • सामान्यरूप अनेकवचन :- आक्रमणां-

समानार्थी शब्द - अतिक्रमण

अर्थ - १. एखाद्याच्या सीमेत मर्यादा ओलांडून बळजबरीने प्रवेश करणे. उदाहरणवाक्य - सध्या तालिबानने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केलेले आहे.

२. कोण्या एका राष्ट्राने राष्ट्राविरुद्ध किंवा व्यक्तीने व्यक्तीविरुद्ध घातलेला घाला. उदाहरणवाक्य- पाकिस्तान नेहेमीच भारताविरुद्ध आक्रमण पुकारतात.

हिंदी हमला [१]

इंग्रजी Attack [ https://en.wiktionary.org/wiki/attack]