आरती

Wiktionary कडून

मराठी[संपादन]

व्युत्पत्ती[संपादन]

 • संस्कृत

उच्चार[संपादन]

 • उच्चारी स्वरान्त
 • उच्चाराचे ध्वनिमुद्रण -

व्याकरणिक वैशिष्ट्य[संपादन]

 • शब्दजाती : नाम
 • उपप्रकार : सामान्य नाम/विशेष नाम
 • लिंग :स्त्री.
 • सरळ एकवचनी रूप : आरती
 • सरळ अनेकवचन रूप : आरत्या
 • सामान्य एकवचनी रूप : आरती-
 • सामान्य अनेकवचनी रूप : आरत्यां-

अर्थ[संपादन]

१.देवास ओवळताना म्हणायचे स्तुतीपर गीत

 • उदाहरण : राम रोज सायंकाळी पुजाघरात आरती करतो

२.मुलीचे नाव

 • उदाहरण : आरती ही वर्गातील अतिशय हुशार मुलगी आहे

समानार्थी[संपादन]

 • आरती

प्रतिशब्द[संपादन]

 • हिंदी - आरती
 • इंग्रजी - ritual

अधिकची माहिती[संपादन]

 • शब्द देशी किंवा द्राविडी असावा अशी शंका