इनक्युबेशन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
इनक्युबेशन सेटर प्रत्येक विद्यापीठात सुरु होतील, परंतु त्याचा प्रत्यक्षात मराठीत काय अर्थ आहे.