Jump to content

ओठ

Wiktionary कडून
=मराठी=

शब्दाजाती

[संपादन]

ओठ(न.लिं)(ए.व)

[संपादन]

रूपवैशिष्ट्ये

[संपादन]
  1. स.ए.व.=ओठ
  2. स.अ.व.=ओठ
  3. सा.ए.व.=ओठा
  4. सा.अ.व.=ओठां

अर्थ-नाकाच्या खालील बाजूस व हनुवटीच्या वरील बाजूस गाल व दात यांस जोडून असलेला चेहर्याचा भाग.

[संपादन]

उदा.,अंतराने ओठांची शस्त्रक्रिया केली.

[संपादन]

हिन्दी

[संपादन]

होंठ

[संपादन]

इंग्लिश

[संपादन]

[१]