कर्म

Wiktionary कडून

Noun(1)

 १. (R) काम, कर्म, कार्य, कृत्य, कृती, क्रिया - कृती करण्याचा व्यापार  "तो नेहमी चांगली कामे करतो."
action / act
  २. धार्मिक कार्य
  ३. नशीब / दैव 
  ४. कर्तव्य
  ५. व्याकरणातील क्रियेचा विषय