चर्चा:अकराळ-विकराळ/अक्राळ-विक्राळ

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

अकराळ किंवा विकराळ हा या शब्दांचा उपयोग चुकीचा वाटतो. तो खोडून फक्त अक्राळ-विक्राळ ठेवण्याबद्दल काय मत आहे?

माझी ह्याला सहमती आहे.
Amit (अमित) 08:34, 4 October 2006 (UTC)

अकराळ व विकराळ - हे दोन्ही शब्द अशुध्द आहेत