जीभ

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
मानवी जीभ
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :जीभ=मानवी शरीराच्या तोंडामधील एक मांसल अवयव।
  • व्याकरण : नाम
  • उत्पत्ती-

हा तद्भव (संस्कृतोद्भव) शब्द आहे. यातील मूळ संस्कृत शब्द जिह्वा

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द