ढाळज

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
ढाळज - वाड्यात प्रवेश केल्यानंतर उजव्या , डाव्या बाजूंना असलेली देवडी / पडवी /  बसण्यासाठीची जागा