दीपक

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

दीपक हा संस्कृत शब्द असून त्याचा अर्थ दिवा म्हणजेच प्रकाशाचा स्रोत असा होतो. विसाव्या शतकामध्ये हे नाव लोकप्रिय झाले. हिंदूंमध्ये प्रकाश हे ज्ञानाचे प्रतीक आहे.