नाकपुडी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

नाकपुडी[संपादन]

मराठी[संपादन]

शब्दरूप[संपादन]

  • नाकपुडी

शब्दवर्ग[संपादन]

  • नाम

व्याकरणिक विशेष[संपादन]

  • लिंग - स्त्रीलिंग

रूपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • नाकपुडी  :- सरळरूप एकवचन
  • नाकपुड्या  :- सरळरूप अनेकवचन
  • नाकपुडी-  :- सामान्यरूप एकवचन
  • नाकपुड्यां- :- सामान्यरूप अनेकवचन

अर्थ[संपादन]

  1. नाकाची भोके.उदा.टेकडीवर पोहचताच सायलीने नाकपुड्यांद्वारे दिर्घ श्वास घेतला.

हिन्दी[संपादन]

  • नथुना

[१]

इंग्लिश[संपादन]

  • nostril

[२]