बोल

Wiktionary कडून

मराठी[संपादन]

शब्दवर्ग[संपादन]

. नाम

व्याकरण विशष[संपादन]

. लिंग:- पुलिगं

रूपवैशिष्ट्ये[संपादन]

* सरळ रुप एकवचन ‌- बोल
* सरळ रुप अनेकवचन ‌- बोलले
* सामान्य रुप एकवचन‌ - बोल-
* सामान्य रुप अनेकवचन - बोलल्या-

अर्थ[संपादन]

१)एकमेकांशी संवाद साधने.

.उदाहरण:-मीना आणि ईशा एकमेकांसोबत बोलत होते .

हिंदी[संपादन]

बात

इंग्रजी[संपादन]

talk