भाषा

Wiktionary कडून

भाषा==

शब्दरूप[संपादन]

  • भाषा

शब्दवर्ग[संपादन]

  • नाम

व्याकरणिक विशेष[संपादन]

  • लिंग - स्त्रिलिंग

रूपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • भाषा = सरळरूप एकवचन
  • भाषा = सरळरूप अनेकवचन
  • भाषे- = सामान्यरूप एकवचन
  • भाषां- = सामान्यरूप अनेकवचन

अर्थ[संपादन]

  1. मनातील कल्पना शब्दाद्वारे बाहेर प्रकट करण्याचे साधन. उदा. मराठी भाषा जशी वळवावी तशी वळते.

हिंदी[संपादन]

[१]

इंग्रजी[संपादन]

  • भाषा :- LANGUAGE