मार्गदर्शक

Wiktionary कडून

(मुळचा संस्कृत शब्द)मार्गम दर्शयति यः स-जो मार्ग/वाट दाखवितो तो मार्ग दाखविणारा वाटाड्या