मावळणे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी[संपादन]

मावळणे[संपादन]

शब्दवर्ग[संपादन]

धातू[संपादन]

मूळ धातुरूप[संपादन]

  • मावळण

व्याकरणीक विशेष[संपादन]

सकर्मक[संपादन]

रुपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • सामान्यरूप :- मावळल्या

अर्थ[संपादन]

  1. सूर्य पश्चिमेस अस्त होणे.उदा. "सूर्य ६.३० वाजता मावळला."हिन्दी[संपादन]

अस्त होना


इंग्लिश[संपादन]

To set(https://en.wiktionary.org/wiki/set)