मुक्त ज्ञानकोश

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

दिनेश प्रल्हादराव पवार जे का रंजले गांजले ! त्यासी म्हणे जो आपुले ! तोचि साधु औळखावा ! देव तेथेचि जाणावा !

              .......तुका