वर्ग

विक्शनरीत खालील वर्गीकरणे ऊपलब्ध आहेत.

वर्ग
(प्रथम | अंतिम) पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).
(प्रथम | अंतिम) पाहा (मागील ५०) () (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).