सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search
पृष्ठ सांख्यिकी
आशय पाने१,६९५
पाने
(विकीमधील सर्व पाने, पुनर्निर्देशने, चर्चापानांसहित.)
४,१३१
अपभारीत संचिका
संपादन सांख्यिकी
Wiktionary च्या सुरुवातीपासूनची पानांची संपादने१९,८९४
प्रतिपान सरासरी संपादने४.८२
सदस्य सांख्यिकी
नोंदणीकृत सदस्य (सदस्यांची यादी)२,८७९
क्रियाशील सदस्य (सदस्यांची यादी)
(शेवटच्या३० दिवसांत एकतरी संपादन केलेले सदस्य)
सांगकामे (सदस्यांची यादी)११
प्रचालक (सदस्यांची यादी)
तांत्रिक प्रचालक (सदस्यांची यादी)
स्विकृती अधिकारी (सदस्यांची यादी)
प्रतिपालक (सदस्यांची यादी)
खाते विकसक (सदस्यांची यादी)
आयातदार (सदस्यांची यादी)
आंतरविकि आयातदार (सदस्यांची यादी)
अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट (सदस्यांची यादी)
झापडबंद अधिकारी (सदस्यांची यादी)
सदस्य तपासा (सदस्यांची यादी)
सुनिश्चित सदस्य (सदस्यांची यादी)
इतर सांख्यिकी
Words in all content pages१,४९,७१०
रांगेतील एकगठ्ठा संदेश