विस्तार

Wiktionary कडून

मराठी

नोंदीचा शब्द[संपादन]

विस्तार(पु.लि)(ए.व)[संपादन]

शब्दजाती[संपादन]

नाम[संपादन]

रूपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  1. स.ए.व-विस्तार
  2. स.अ.व-विस्तार
  3. सा.ए.व-विस्तारा
  4. सा.अ.व-विस्तारां

अर्थ[संपादन]

  • एखाद्या गोष्टीची सगळ्या बाजूने व्याप्ती.

उदा.,भारताचा विस्तार दक्षिण-उत्तर ३२१४किमी तर पूर्व-पश्चिम २९३३किमी इतका आहे.

हिन्दी[संपादन]

विस्तार[१]

इंग्लिश[संपादन]

Expansion [२]