सपुष्प वनस्पति

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

सपुष्प वनस्पति (Phanerogams)[संपादन]

  • सपुष्प म्हणजेच फुले येणार्‍या सर्व वनस्पति. सर्वसाधारणपणे सपुष्प वनस्पतिंचे दोन गटांत वर्गीकरण करतात.
  1. आवृत्तबीजी वनस्पति ( बंदिस्त फळात बिया येणार्‍या वनस्पति) (Angiosperms, Angios means 'Vessel' & Sperma means 'Seeds')
  2. अनावृत्तबीजी वनस्पति (प्रकट बीज वनस्पति) (Gymnosperms)