साचा:गौरव

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

गौरव,
आपल्या मराठी विक्शनरीवरील योगदानाबद्दल, विशेषतः मराठीव्याकरण आणि शब्दकोशविषयक योगदानाची कदर म्हणून सर्व मराठी विक्शनरीयन्स तर्फे तुम्हाला हे निशाण बहाल करीत आहे.

मराठी विक्शनरीवरील मराठीव्याकरण आणि शब्दकोशविषयक योगदानाबद्दल

विक्शनरी चमू