स्तन

Wiktionary कडून

एखाद्या मादीच्या शरीरातील दूध निर्माण करणारा भाग. समानार्थी शब्द : उर, वक्ष, छाती, वक्षोज, उरोज.