Jump to content

स्मरण

Wiktionary कडून

स्मरण[संपादन]

शब्दरूप[संपादन]

  • स्मरण

वर्ग[संपादन]

  • नाम

व्याकरणिक विशेष[संपादन]

  • लिंग - नपुंसकलिंग

रूपवैशिष्ट्य[संपादन]

  • 'स्मरण'  :- सरळरूप एकवचन
  • 'स्मरण'  :- सरळरूप अनेकवचन
  • 'स्मरणा-'  :- सामान्यरूप एकवचन
  • 'स्मरणां-'  :- सामान्यरूप अनेकवचन

अर्थ[संपादन]

  • आठवणे.
उदा. तू पुस्तक कुठे ठेवले ते स्मरण कर. 

हिन्दी[संपादन]

  • स्मरण , स्मृति.
[ https://hi.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%A3 ]

इंग्लिश[संपादन]

  • remembrance
[ https://en.wiktionary.org/wiki/remembrance ]