हँगर

Wiktionary कडून
(हँगर्स पासून पुनर्निर्देशित)
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:टांगणी
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:खुंटी