हिंदी

Wiktionary कडून
  • एक भारतीय भाषा
  • इंडो-आर्यन गटातील एक भाषा
  • भारताच्या केंद्रशासनाची कामकाजाची इंग्रजी व्यतिरिक्त एक अधिकृत भाषा