अंतराळ

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

अंतराळ[संपादन]

देवळाचा गाभारा आणि मंडप यांच्या मधोमध येणारे दालन. आरंभी यावर छप्पर नसून त्यातून आकाष दिसत असे व म्हणून अंतराळ नाव पडले असावे.