अगोट

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

अगोट म्हणजे पावसाळ्याच्या आधीचा काळ.