अजब

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : विलक्षण,अद्भुत, असामान्य.
  • अधिक माहिती :
  1. अजबखाना - विचित्र वस्तुसंग्रहालय,पदार्थ संग्रहालय.
  • समानार्थी शब्द : चमत्कारिक, आश्चर्यकारक
  • इतर भाषेत उच्चार :


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे