अभिव्यक्ती

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • एखादी गोष्ट व्यक्त करण्याची क्रिया
  • expression
  • व्यक्तिमत्व