अरे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

उद्भव

हा तत्सम शब्द आहे.संस्कृतात सम्बोधनार्थ अरे हे अव्यय आहे.