अर्धमंडप

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

अर्धमंडप[संपादन]

मंदिरांच्या मुख्य मंडपाच्या समोर असणारा, त्याच्यापेक्षा आकाराने लहान बहुधा निम्मा - मंडप. हा बहुधा तीन बाजुंनी उघडा असतो.