अश्व

Wiktionary कडून

अश्व ह्या संस्कृत शब्दाचा अर्थ घोडा होतो. अश्व on Wikipedia.Wikipedia