अश्व

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

अश्व ह्या संस्कृत शब्दाचा अर्थ घोडा होतो.