आउटपुट

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:निष्पन्न
*मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:परिणाम, *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:निर्णय, *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:निकाल, *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:गोळाबेळीज