Jump to content

आवाज

Wiktionary कडून

व्युत्पत्ती: आवाझ (फारसी).

अर्थ:

  1. ध्वनि (बोलण्याचा वगैरे).
  2. कटकट,गलबला.

संबंधित शब्द:

•आवाजीदार : चांगल्या आवाजाचा( गवई, वाद्य),इ.

संदर्भ

[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे आवाज on Wikipedia.Wikipedia