इतिहास

Wiktionary कडून

मराठी[संपादन]

शब्दावर्ग[संपादन]

.नाम

व्याकरण विशेष[संपादन]

. लिंग:- पुलिंग

रुपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • सरळ रूप एकवचन :-इतिहास
  • सरळ रूप अनेकवचन :-इतिहास
  • सामान्य रूप एकवचन :-इतिहास
  • सामान्य रूप अनेकवचन :-इतिहास

अर्थ[संपादन]

१) प्राचीन किंवा भूतकाळातील घटना.

हिंदी[संपादन]

इतिहास

इंग्रजी[संपादन]

history इतिहास on Wikipedia.Wikipedia