इरिटेटिंग

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:वैतागवाडी हे नाम झाले.

इरिटेटिंग हे विशेषणपण असू शकते. जेव्हा विशेषण म्हणून वापरायचे असेल तेव्हा योग्य शब्द :

*मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:वैताग आणणारा/री/रे.