Jump to content

उच्चार

Wiktionary कडून

मराठी

[संपादन]

लिंग : पुल्लिंग

रूपवैशिष्ट्ये

[संपादन]
  1. अनेकवचन : उच्चार
  2. सामान्य रूप : उच्चारा-
  3. अनेकवचनी सामान्य रूप : उच्चारां-

अर्थ

[संपादन]
  1. भाषिक ध्वनी तोंडाने निर्माण करण्याची क्रिया. उदा. वाचताना प्रत्येक शब्दाचा उच्चार योग्य प्रकारे करणे आवश्यक असते.
  2. भाषिक ध्वनी तोंडाने निर्माण करण्याची पद्धत. उदा. तुमचे उच्चार थोडे वेगळे वाटतात.

हिन्दी

[संपादन]
  1. उच्चारण

इंग्लिश

[संपादन]
  1. pronunciation

Majlgavala