ऍटिट्यूड

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:वृत्ती, *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:प्रवृत्ती, *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:मानसिकता