ओवरी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

ओवरी[संपादन]

लांबट, आयताकार दालन. मंदिराच्या किंवा घराच्या भोवती असणाÚया दालनांना ओवरी म्हटले जाते.