कंडक्शन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:वहन

  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:प्रवाहित