कोटी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

टोक; शिखर; आधिक्य(तुला-पराकोटी); त्रिकोणाचा लंब; काटकोनाची उभी रेषा; पक्ष, मत; कल्पना; जात(तुला-मनुष्यकोटी) आणि शंभर लाख,