क्रेडेन्शियल्स

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

सामान्य अर्थ मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:अधिकारपत्रे