खिडकी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी[संपादन]

खिडकी[संपादन]

शब्दवर्ग[संपादन]

नाम[संपादन]

व्याकरणीक विशेष[संपादन]

लिंग[संपादन]

  • स्त्रीलिंगी

रुपवैशिष्ट्ये[संपादन]

  • सरळरूप एकवचन :- खिडकी
  • सरळरूप अनेकवचन :-खिडक्या
  • सामान्यरूप एकवचन :- खिडकी
  • सामन्यरूप अनेकवचन :- खिडक्यां

अर्थ[संपादन]

  1. हवा आणि उजेड येण्यासाठी ठेवलेले लहान दार उदा. "खिडकीतून छान शुद्ध हवा आल्यामुळे ताजेतवाने वाटते. "


हिन्दी[संपादन]

खिड़की(https://hi.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%95%E0%A5%80)इंग्लिश[संपादन]

Window(https://en.wiktionary.org/wiki/window)