खुल्या मनाचा

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • नव्या अथवा विभीन्न कल्पना अथवा मत/दृष्टीकोण विचारात घेण्यास तयार असलेला.
  • open-minded