चराई

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

भाषा = मराठी[संपादन]

व्याकरण[संपादन]

  • शब्दाचा प्रकार

माहित नाही

वचन[संपादन]

एकवचन / अनेकवचन माहित नाही

लिंग[संपादन]

माहित नाही

अर्थ[संपादन]

  1. पहिला अर्थ: तृणभक्षी प्राण्यांचे वनस्पती खाणे
  2. दुसरा अर्थ: पाळीव तृणभक्षी जणावरांना गवत किंवा वनस्पतींचे भक्षण करायला नेणे.

भाषांतर[संपादन]

  • (English) :
    1. Browsing (ब्राउसींग)
*(हींदी):
    1. चराई (चराई)

उत्पत्ति[संपादन]

मूळ शब्द: चर्वण (संस्कृत)