जणू

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

उद्भव हा तद्भव शब्द आहे.संस्कृत ननु या अव्ययापासून जणु या शब्दाचा उद्भव झाला आहे.