जैवविविधता

Wiktionary कडून

भाषा = मराठी[संपादन]

व्याकरण[संपादन]

  • शब्दाचा प्रकार

नाम

वचन[संपादन]

लागू नाही

लिंग[संपादन]

पुल्लिंगी / स्त्रीलिंगी / नपुसकलिंगी (लागू नाही

अर्थ[संपादन]

  1. पहिला अर्थ: विविध प्रकारच्या जीवांचा समुह
  2. दुसरा अर्थ: सजीवांमध्ये असणारी विविधता

भाषांतर[संपादन]

  • (English):
    1. Biodiversity (बायोडायव्हरसीटी)

उपयोग[संपादन]

  1. विषवृत्तीय प्रदेशात जैवविविधतेचे प्रमाण जास्त असते.

उत्पत्ति[संपादन]

मूळ शब्द: जैव+विविधता (संस्कृत+मराठी)

अधिकची माहिती[संपादन]