ज्ञानकोश

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

ज्ञानकोश ज्ञानाच्या सर्व शाखा किंवा एखाद्या विशिष्ट शाखेची बहुव्यापक माहिती लिहिलेला बहुसमावेशक सारग्रंथ (compendium) होय. त्यात विशिष्ट रचना असलेला माहितीच्या नोंदींचा संग्रह असतात.