टॉर्क

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:चक्रीय बल (इंजिनाचे किंवा वस्तुचे) व पिळाचा मौल्यवान धातुचा *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:गळेसर(गळ्यातील हार) असे प्रतिशब्द आहेत
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:आघूर्ण